Dr. Yashodha karaninga Inaugurating “Love Kannada” event